Tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ilmu diangkat dengan meninggalnya para ulama. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sama dalam hal pahala. Sesungguhnya manusia itu hanya ada dua, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Dan tidak ada kebaikan pada diri manusia yang selainnya.

(Abu Darda')

siapa saya?

My photo
hanya seorang insan yang ingin membersihkan diri ini dari segala dosa..andai saja air mata ini dapat membasuh segala dosaku,maka ku pohon padaMU ya Allah janganlah Engkau keringkan ia dari mengalir ke pipi..aku hanyalah hambaMu yang hina..yang mengharap pengampunan dariMu..yang mencari jalanMu..yang akhirnya pasti kembali padaMu..
gravatar

SATU GEREJA MEMELUK ISLAM

Dari Abdullah bin 'Amr r.a.,
Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sampaikanlah PesanKu
Biarpun Satu Ayat..."
Assalamualaikum wbt, Ada
seorang pemuda arab yang
baru saja menyelesaikan
bangku kuliahnya di Amerika.
Pemuda ini adalah salah
seorang yang diberi nikmat
oleh Allah berupa pendidikan
agama Islam bahkan ia mampu
mendalaminya. Selain belajar,
ia juga seorang juru dakwah
Islam. Ketika berada di
Amerika, ia berkenalan dengan
salah seorang Nasrani.
Hubungan mereka semakin
akrab, dengan harapan
semoga Allah SWT
memberinya hidayah masuk
Islam. Pada suatu hari mereka
berdua berjalan-jalan di sebuah
perkampungan di Amerika dan
melintas di dekat sebuah
gereja yang terdapat di
kampung tersebut. Temannya
itu meminta agar ia turut
masuk ke dalam gereja. Mula-
mula ia keberatan, namun
kerana desakan akhirnya
pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk
ke dalam gereja dan duduk di
salah satu bangku dengan
hening, sebagaimana
kebiasaan mereka. Ketika
pendeta masuk, mereka
serentak berdiri untuk
memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat
itu, si pendeta agak terbeliak
ketika melihat kepada para
hadirin dan berkata, "Di
tengah kita ada seorang
muslim. Aku harap ia keluar
dari sini." Pemuda arab itu
tidak bergerak dari tempatnya.
Pendeta tersebut
mengucapkan perkataan itu
berkali-kali, namun ia tetap
tidak bergerak dari tempatnya.
Hingga akhirnya pendeta itu
berkata, "Aku minta ia keluar
dari sini dan aku menjamin
keselamatannya. " Barulah
pemuda ini beranjak keluar. Di
ambang pintu, pemuda
bertanya kepada si pendeta,
"Bagaimana anda tahu bahawa
saya seorang muslim." Pendeta
itu menjawab, "Dari tanda
yang terdapat di wajahmu."
Kemudian ia beranjak hendak
keluar. Namun, pendeta ingin
memanfaatkan keberadaan
pemuda ini dengan
mengajukan beberapa
pertanyaan, tujuannya untuk
memalukan pemuda tersebut
dan sekaligus mengukuhkan
agamanya. Pemuda muslim
itupun menerima tentangan
debat tersebut. Pendeta
berkata, "Aku akan
mengajukan kepada anda 22
pertanyaan dan anda harus
menjawabnya dengan tepat."Si
pemuda tersenyum dan
berkata, "Silakan! Si
pendeta pun mulai bertanya, "
01. Sebutkan satu yang tiada
duanya, 02. dua yang tiada
tiganya, 03. tiga yang tiada
empatnya, 04. empat yang
tiada limanya, 05. lima yang
tiada enamnya, 06. enam yang
tiada tujuhnya, 07. tujuh yang
tiada lapannya, 08. lapan
yang tiada sembilannya, 09.
sembilan yang tiada
sepuluhnya, 10. sesuatu yang
tidak lebih dari sepuluh, 11.
sebelas yang tiada dua
belasnya, 12. dua belas yang
tiada tiga belasnya, 13. tiga
belas yang tiada empat
belasnya. 14. Sebutkan sesuatu
yang dapat bernafas namun
tidak mempunyai roh! 15. Apa
yang dimaksudkan dengan
kubur berjalan membawa
isinya? 16. Siapakah yang
berdusta namun masuk ke
dalam syurga? 17. Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah
namun Dia tidak menyukainya?
18. Sebutkan sesuatu yang
diciptakan Allah dengan tanpa
ayah dan ibu! 19. Siapakah
yang tercipta dari api, siapakah
yang diazab dengan api dan
siapakah yang terpelihara dari
api? 20. Siapakah yang tercipta
dari batu, siapakah yang
diazab dengan batu dan
siapakah yang terpelihara dari
batu? 21. Sebutkan sesuatu
yang diciptakan Allah dan
dianggap besar! 22. Pohon
apakah yang mempunyai 12
ranting, setiap ranting
mempunyai 30 daun, setiap
daun mempunyai 5 buah, 3 di
bawah naungan dan dua di
bawah sinaran matahari?"
Mendengar pertanyaan
tersebut, pemuda itu
tersenyum dengan keyakinan
kepada Allah. Setelah
membaca bismillah ia berkata,
1. Satu yang tiada duanya ialah
Allah SWT. 2. Dua yang tiada
tiganya ialah Malam dan Siang.
Allah SWT berfirman, "Dan
Kami jadikan malam dan siang
sebagai dua tanda (kebesaran
kami)." (Al-Isra': 12). 3. Tiga
yang tiada empatnya adalah
kesilapan yang dilakukan Nabi
Musa ketika Khidir
menenggelamkan sampan,
membunuh seorang anak kecil
dan ketika menegakkan
kembali dinding yang hampir
roboh. 4. Empat yang tiada
limanya adalah Taurat, Injil,
Zabur dan al-Qur'an. 5. Lima
yang tiada enamnya ialah Solat
lima waktu. 6. Enam yang tiada
tujuhnya ialah jumlah Hari
ketika Allah SWT menciptakan
makhluk. 7. Tujuh yang tiada
lapannya ialah Langit yang
tujuh lapis. Allah SWT
berfirman, "Yang telah
menciptakan tujuh langit
berlapis-lapis. Kamu sekali-kali
tidak melihat pada ciptaan
Rabb Yang Maha Pemurah
sesuatu yang tidak
seimbang." (Al-Mulk: 3). 8.
Lapan yang tiada
sembilannya ialah Malaikat
pemikul Arsy ar-Rahman. Allah
SWT berfirman, "Dan malaikat-
malaikat berada di penjuru-
penjuru langit. Dan pada hari
itu lapan orang malaikat
menjunjung 'Arsy Rabbmu di
atas (kepala) mereka." (Al-
Haqah: 17). 9. Sembilan yang
tiada sepuluhnya adalah
mu'jizat yang diberikan kepada
Nabi Musa 10.
Sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh ialah Kebaikan. Allah
SWT berfirman, "Barang siapa
yang berbuat kebaikan maka
untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160). 11.
Sebelas yang tiada dua
belasnya ialah jumlah Saudara-
Saudara Nabi Yusuf . 12. Dua
belas yang tiada tiga belasnya
ialah Mu'jizat Nabi Musa yang
terdapat dalam firman Allah,
"Dan (ingatlah) ketika Musa
memohon air untuk kaumnya,
lalu Kami berfirman, 'Pukullah
batu itu dengan tongkatmu.'
Lalu memancarlah daripadanya
dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60). 13. Tiga belas
yang tiada empat belasnya
ialah jumlah Saudara Nabi
Yusuf ditambah dengan ayah
dan ibunya. 14. Adapun sesuatu
yang bernafas namun tidak
mempunyai roh adalah waktu
Subuh. Allah SWT ber-firman,
"Dan waktu subuh apabila
fajarnya mulai menyingsing.
" (At-Takwir: 18). 15. Kubur
yang membawa isinya adalah
Ikan yang menelan Nabi Yunus
AS. 16. Mereka yang berdusta
namun masuk ke dalam syurga
adalah saudara-saudara Nabi
Yusuf , yakni ketika mereka
berkata kepada ayahnya,
"Wahai ayah kami,
sesungguhnya kami pergi
berlumba-lumba dan kami
tinggalkan Yusuf di dekat
barang-barang kami, lalu dia
dimakan serigala." Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf
berkata kepada mereka, " tak
ada cercaan terhadap kamu
semua." Dan ayah mereka
Ya'qub brkata, "Aku akan
memohonkan ampun bagimu
kepada Rabbku. Sesungguhnya
Dialah Yang Maha Pengampun
lagi Maha
Penyayang." (Yusuf:98) 17.
Sesuatu yang diciptakan Allah
namun tidak Dia sukai adalah
suara keldai. Allah SWT
berfirman, "Sesungguhnya
seburuk-buruk suara adalah
suara keldai." (Luqman: 19).
18. Makhluk yang diciptakan
Allah tanpa bapa dan ibu
adalah Nabi Adam, Malaikat,
Unta Nabi Salih dan Kambing
Nabi Ibrahim. 19. Makhluk
yang diciptakan dari api adalah
Iblis, yang diazab dengan api
ialah Abu Jahal dan yang
terpelihara dari api adalah
Nabi Ibrahim. Allah SWT
berfirman, "Wahai api
dinginlah dan selamatkan
Ibrahim." (Al-Anbiya': 69). 20.
Makhluk yang terbuat dari
batu adalah Unta Nabi Salih,
yang diazab dengan batu
adalah tentera bergajah dan
yang terpelihara dari batu
adalah Ashabul Kahfi
(penghuni gua). 21. Sesuatu
yang diciptakan Allah dan
dianggap perkara besar adalah
Tipu Daya wanita, sebagaimana
firman Allah SWT?
"Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita itu sangatlah
besar." (Yusuf: 28). 22. Adapun
pohon yang memiliki 12 ranting
setiap ranting mempunyai 30
daun, setiap daun mempunyai 5
buah, 3 di bawah teduhan dan
dua di bawah sinaran matahari
maknanya: Pohon adalah
Tahun, Ranting adalah Bulan,
Daun adalah Hari dan Buahnya
adalah Solat yang lima waktu,
Tiga dikerjakan di malam hari
dan Dua di siang hari. Pendeta
dan para hadirin merasa takjub
mendengar jawapan pemuda
muslim tersebut. Kemudian ia
pun mula hendak pergi. Namun
ia mengurungkan niatnya dan
meminta kepada pendeta agar
menjawab satu pertanyaan
saja. Permintaan ini disetujui
oleh pendeta. Pemuda ini
berkata, "Apakah kunci syurga
itu?" Mendengar pertanyaan
itu lidah pendeta menjadi kelu,
hatinya diselimuti keraguan
dan rupa wajahnya pun
berubah. Ia berusaha
menyembunyikan
kekhuatirannya, namun tidak
berhasil. Orang-orang yang
hadir di gereja itu terus
mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia
cuba mengelak. Mereka
berkata, "Anda telah
melontarkan 22 pertanyaan
kepadanya dan semuanya ia
jawab, sementara ia hanya
memberi cuma satu
pertanyaan namun anda tidak
mampu menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata,
"Sesungguhnya aku tahu jawapan
nya, namun aku takut kalian
marah." Mereka menjawab,
"Kami akan jamin keselamatan
anda. " Pendeta pun berkata,
"Jawapannya ialah: Asyhadu An
La Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar
Rasulullah." Lantas pendeta
dan orang-orang yang hadir di
gereja itu terus memeluk
agama Islam. Sungguh Allah
telah menganugerahkan
kebaikan dan menjaga mereka
dengan Islam melalui tangan
seorang pemuda muslim yang
bertakwa.

Islamic Hijri Calendar

Followers

leave ur comments here ^_^

visit me on Facebook ^_^

Popular Posts Last 7 days

Popular Posts All Time